VOORWAARDEN

VOORWAARDEN
Gebruiksvoorwaarden


Welkom bij levert diensten aan u met inachtneming van de mededelingen, voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleid, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke diensten voordat u deze gebruikt. behoudt zich het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
Lees deze overeenkomst voordat u verdergaat, omdat het bezoeken, browsen of anderszins gebruiken van de site aangeeft dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst.
U mag via deze Site geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, distribueren of anderszins publiceren dat (a) bugs, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of discriminerend is, of aanleiding kan geven tot enige civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de toepasselijke wetgeving; of (c) de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon schendt of overtreedt. kan u een accountidentificatie en wachtwoord geven waarmee u bepaalde delen van deze site kunt openen en gebruiken. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om de Site te betreden en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, en bent u niet verplicht om de bron van dergelijke toegang of gebruik van de Site te onderzoeken. Locatie.
Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de Site, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven met het doel om te winkelen en niet voor enige commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals vooraf uitdrukkelijk toegestaan. Elke overtreding van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de licentie die in deze paragraaf is verleend, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
Tenzij uitdrukkelijk vooraf toegestaan, worden alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, iconen, foto's, programma's, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze Site (gezamenlijk de "Inhoud" genoemd ) zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen enkel commercieel gebruik maken van de informatie die op de Site wordt aangeboden, of de Site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als men van mening is dat het gedrag van klanten in strijd is met toepasselijke wetten of schadelijk is voor de belangen van EverMarker. U mag deze site of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan.
U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt. Ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site, die oorspronkelijk aan u is toegewezen, daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient onmiddellijk op de hoogte te zijn van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of elke andere inbreuk of dreigende inbreuk op de veiligheid van deze Site.